Om

 

PM Gasanalys AB startades 2009.
Företagets inriktning är främst service, reparation och försäljning av miljöanalysutrustning för rökgas.